Kategorie

Rodičovství Všechno

Děti a technologie: Rizika a přínosy technologií

7 září, 2021 9:00 am

Published by Dominika

Sdílet

Technologie a interaktivní média tu s námi jsou a zůstanou tady i nadále. Malé děti žijí ve světě interaktivních médií. Jak už jsme v předchozím článku zmiňovali, děti chtějí mít to, co mají jejich kamarádi, a především to co vidí u rodičů. Nelze počítat tedy s tím, že dítě jeho touha po technologii přejde, je potřeba tento „problém“ řešit. Diskuse o závadnosti či zázračnosti digitálních technologií v souvislosti s dětmi a jejich rozvojem je tu již nějaký čas a je plná emocí. Někteří autoři šíří obavy a technologie považují za „toxické“ , jiní spatřují v nadcházející generaci naději a hovoří o „digitálních domorodcích“, kteří pozmění tvář světa. Jaké jsou tedy důsledky používání technologií? Jaká jsou reálná rizika a reálné přínosy technologií pro děti?

Rizika

Pro tělesný vývoj dítěte může být v souvislosti s používáním chytrých zařízení nevhodná pozice těla při hraní – například oči příliš blízko obrazovky, nakloněná hlava ke straně či špatný sed. Časté, dlouhé vysedávání u televize může vést k obezitě a proto experti doporučují dobu sledování televize omezit. Interaktivní média (jako např. počítače a smartphony) jsou oproti televizi méně riziková, jen je třeba dbát na to, aby nevytěsnila fyzickou aktivitu – sport, hraní si venku apod.


Výzkumnice a profesorka Susan W. Haugland nedoporučuje vystavovat děti mladší 3 let počítačům a dalším podobným přístrojům s tím, že se v tomto věku „učí hlavně skrze své tělo“. Mimo toho ostatní experti nabádají k stanovování jasných limitů používání technologií – neměly by přespříliš vytěžovat myšlenkové kapacity, které jsou potřebné v různých oblastech vývoje dítěte. Edward L. Swing s kolegy sledoval vliv televize a videoher na problémy s pozorností u dětí starých 6 až 12 let. Došli k závěru, že tato digitální média jsou rizikovým faktorem pro soustředění. Proto souhlasí s doporučením amerického sdružení pediatrů American Academy of Pediatrics používat zmíněná media maximálně dvě hodiny denně.

Dopady na sociální vývoj dítěte velmi souvisí s obsahem, který se k dětem skrze TV či videohry dostává. V pořadech a hrách pro mladší děti by nemělo figurovat násilí v jakékoli podobě – fyzické, ani slovní, ani vztahové. Z rodinného a sociálního hlediska jsou lepší hry neizolující děti od ostatních, umožňující společné hraní – rodič může a měl by sdílet zážitek se svým dítětem.

Přínosy

Jistě by rodiče mělo zajímat, jak je možné digitální média použít pro dobro dítěte. Začněte s motivační rovinou, která se sama nabízí – děti se přirozeně učí hrou. A můžete si povšimnout že stahování digitálních her na úložištích aplikací, i digitální zábava děti rapidně roste. Též děti samotné odpovídají, že nejvíce je na hrách zajímá to, že „jsou zábavné“. Toho může být nejlépe využito při tvorbě vzdělávacích her a použití technologií ve vzdělávání.

Při rozumně omezené době hrání výukových videoher je možné snížit rizika, a naopak posílit pozitivní dopady pro rozvoj myšlení už u předškoláků. Chytré hry se dokážou dítěti přizpůsobit a poskytovat mu přiměřenou výzvu, která jej posune dále. Rozvoj může být podpořen v řadě oblastí – výzkumy potvrzují například učení předškolních konceptů a rozvoj poznávacích dovedností, rozvoj matematického myšlení nebo podporu schopnosti řešit problémy. 

Ukazuje se, že kvalitní hry mohou děti spojovat dohromady a že mohou vést ke zlepšení toho, jak se děti mezi sebou chovají. Děti samotné preferují hraní her s kamarády oproti hraní o samotě. Unikátní výzkum skládající se ze tří studií z USA, Singapuru a Japonska potvrdil, že bez ohledu na kulturu či stáří dětí mohou správně navržené hry podpořit prosociální chování a vylepšit mluvu v cizím jazyku. Pokud se rodiče zajímají o to, co děti s technikou dělají, zvyšuje to motivaci dětí – rodič by měl aktivně komunikovat s dítětem o hrách a o tom, co jej baví.

Související články:

Kategorie

Rodičovství Všechno

Víte o někom, koho by mohl článek zajímat?

Sdílet

Kategorie

Rodičovství Všechno

Sdílet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Doporučené články

24 srpna, 2021

Hry pro miminka

Cvičení a hry, které pomáhají s vývojem miminka do jednoho roku. V prvním roce života prochází dítě nejsložitějším a nejrychlejším vývojem po všech stránkách. Je tedy vhodné, aby rodiče věděli, jak své děťátko vhodně...

Kategorie:

Všechno, Vývoj dítěte

Read more

19 srpna, 2021

Kojení a výživa: Jak často a čím krmit miminko?

Ať už jste rodič poprvé nebo jste zkušený rodič, zjistit, proč dítě pláče, vám je mnohdy hádanka. Naštěstí jsme pro vás připravili plán krmení miminka do prvního roku. Tento plán vám pomůže z hádanky odstranit jednu možnost –...

Kategorie:

Dětská výživa, Všechno

Read more

17 srpna, 2021

Role otce – Proč je táta důležitý ve výchově

Existuje důvod, proč novopečené tatínky napadá otázka, jak mohou s miminkem pomoci a jestli jsou vůbec důležití v této části života miminka, když si jeho přítomnost miminko stejně nebude pamatovat a navíc přece tatínek „není...

Kategorie:

Rodičovství, Všechno

Read more