Jak trestat dítě

Domácí vězení, zákaz televize na neurčito, odpojení Wi-Fi nebo zabavení telefonu. Jedná se o tresty používané každým rodičem. Je to opravdu osvědčená metoda výchovy po celé generace, nebo lze trestat jinak, lépe a efektivněji?

Jak by měl vypadat dětský trest a proč bychom neměli bít děti?

Tresty nefungují

Tresty si rodiče obvykle ulevují, ale dítěti neprospívají. Většina trestů vede dítě pouze k vzdoru, nebo nadměrným výčitkám svědomí. Později v dospělosti se projeví například zvýšenou agresivitou, nebo nízkou sebeúctou. Nejde ani tak o to, jak dítě potrestáte. Důležité je, zda dítě chápe, čím si trest zasloužilo. Proto je od raného věku vždy nutné dítěti vše vysvětlovat a jasně definovat, co je pro vás nepřijatelné. A potom dítě předem varovat, co bude následovat, pokud se nebude chovat podle dohodnutých pravidel.

Děti do 2 let

V tomto věku děti ještě nejsou schopny spojit si své chování s následným trestem. Vaším úkolem je držet je mimo dosah nebezpečí, protože zvědavost a touha objevovat je pro dítě základní povahou.

Pokud však dítě v tomto věku dělá to, co by nemělo, musíte důrazně říct „ne“ a přemístit dítě. Když se dítě začne zlobit nebo vzdorovat, zkuste jej nechat dvě minuty na klidném místě (např. v jídelní židli) a vysvětlete mu, proč jste mu to nedovolili. Jděte příkladem, protože dítě se učí nejvíce od vás. Například se nedívejte na mobilní telefon při jídle, protože dítě nebude rozumět tomu, proč vy můžete, a ono nemůže.

Děti od 3 do 5 let

„V tomto věku děti začínají chápat souvislost mezi svým chováním a tím, co následuje. Je tedy čas začít jasně určovat hranice a pravidla. Než začnete s jakýmkoli trestem, vysvětlete dítěti, co bude následovat při neposlechnutí,“ radí americká psycholožka Lauren M. O’Donnell ve svém článku pro časopis KidsHealth.

Malovalo vaše tříleté dítě po nábytku pastelkami? Netrestejte ho, ale vysvětlete mu, proč vám vadí, co udělalo. A zapojte ho do řešení následků, například že vám pomůže umýt nábytek.

Pokud dítě stále překračuje limity, můžete přistoupit k trestům. Předem si ale určete, kolikrát denně můžete tolerovat neposlouchání dítěte. Například vám může pomoci dát papír na ledničku nebo nástěnku, kam budete značit černé tečky, které označují varování.

Děti od 6 do 8 let

V tomto věku jsou obzvláště důležité pravdivost a důslednost. Děti musí vědět, že to, co říkáte, myslíte opravdu vážně. „Pokud vyhrožujete, že otočíte auto a vrátíte se domů, když se vaše děti nepřestanou hádat, musíte si být jisti, že to opravdu uděláte. Vaše autorita je v tuto chvíli důležitější než neúspěšná výlet,“ radí Lauren M. O’Donnell.

Především je třeba děti v tomto věku motivovat. Je lepší zakázat televizi na jeden den, ne na měsíc. Děti totiž musí vidět, že pokud se zlepší, jejich privilegia se vrátí. A mělo by to být v blízké budoucnosti.

Děti od 9 do 12 let

Děti v tomto věku začínají vyžadovat více volnosti a svobody. Dejte jim ji. Musí se naučit nést důsledky svých rozhodnutí, která by mohla dělat díky větší svobodě. Nemá dítě před spaním hotové domácí úkoly? „Nepřipomínej mu to, nevytahujte ho z postele, rozhodně mu nepomáhejte s domácími úkoly. Nechte ho být, druhý den ve škole jasně pocítí důsledky své nezodpovědnosti,“ radí Lauren M. O’Donnell.

Pokud však tento trest nefunguje, můžete přistoupit k trestům, jako je zákaz mobilního telefonu, žádná sobota strávená s kamarádem a spousta dalších. Nezapomeňte však na motivaci, viz trestání dětí ve věku 6 až 8 let.

Děti od 13 let

Stále musíte stanovovat (upravovat) pravidla – kdy se chodí spát, jaké jsou domácí povinnosti, kdy přijít domů od kamarádů a další. Ale místo trestu je dobré umožnit dítěti účastnit se určování těchto pravidel (hranic). Věřte svému dítěti a nechte ho mluvit o věcech, které se ho týkají. „Dejte mu alespoň částečnou kontrolu nad svým vlastním životem, pocit, že se může rozhodnout sám, možnost volby,“ říká Lauren M. O’Donnell.

Pravidla, na jejichž tvorbě se dítě podílí, jsou jím lépe dodržována. Samozřejmě, pokud je opakovaně poruší, přijde předem dohodnutý trest. Dítě by mělo opět znát důsledky svého chování.

Jak efektivně dávat pozor na své dítě a moci dále pokračovat ve své práci? Vyzkoušejte Annie Baby Monitor! Aplikaci můžete jenoduše nainstalovat do telefonu, Apple hodinek nebo ji použít v počítači. Podívej se na to!

Scroll Up Back to articles

Share your experience with us!

#AnnieBabyMonitor
Don't miss anything!