Děti a technologie

Digitální média stejně jako jakákoliv jiná mají své výhody a nevýhody. Zaměřte se na doporučení vycházející z našich tří článků. Uvažujte především interaktivní hry, jelikož ty mohou přinést více než sledování televize. Finální rozhodnutí a nastavení pravidel v rodině jsou v rukou rodičů, nezapomeňte ale vzít v potaz názor dítěte. 

Zde je pár hlavních bodů, ke kterým by měl každý rodič přihlédnout:

  • Digitální technologie spíše dětem starším 3 let
  • Časové omezení na dobu hraní (a sledování TV) – u mladších dětí do 20 min. denně, starším může být povoleno hrát déle (do 2 hodin), nesmí být ale vytěsněn sport apod.
  • Velký důraz klást na obsah – žádné násilí, hledat kvalitní, výukový, interaktivní obsah přiměřený věku dítěte
  • Hra jako příležitost pro společnou zábavu – volit hry umožňující hraní s kamarády, hrát hry společně s dětmi
  • Hraní by mělo být vyváženo dalšími aktivitami – pohyb venku, čas trávený s vrstevníky, s rodiči atd.

Naše tři články na téma děti a technologie:

  1. Děti a technologie: Pravidla používání technologií
  2. Děti a technologie: Pravidlo 3-6-9-12
  3. Děti a technologie: Rizika a přínosy technologií
Scroll Up Back to articles

Share your experience with us!

#AnnieBabyMonitor
Don't miss anything!