Děti a technologie: Pravidla používání technologií

Jak usměrnit používání technologií dětmi? V ustanovování pravidel a názorů na ně se rodiče liší. Teoreticky můžeme říct, že se přístup k používání technologií dělí rodiče na dva tábory. Někteří rodiče preferují explicitní pravidla používání technologií a stanovují je na základě různých principů. Ta druhá půlka rodičů nevnímá, spíše používají implicitní normy, které jsou spojené s používáním technologií nebo absencí pravidel. Ani jeden z těchto přístupů není špatný, záleží na rodičích – na čem se shodnou a jakým způsobem dítě chtějí vést. My vám chceme tyto dva přístupy představit a je jen na vás jaká pravidla si zvolíte, jaká pravidla použijete či nepoužijete anebo zda půjdete zlatou střední cestu.

Explicitní pravidla užívání technologií

Jasně formulovaná pravidla korigují především činnost dětí jejich běžného života. Pravidla jsou jasně vymezena pro děti i rodiče.

Princip prostředku odměny anebo naopak trestu

Děti toto pravidla vnímají nejvíce. Vědí, že když budou hodné, dostanou odměnu v podobě používání technologií, a když udělají něco špatně, přijde trest v podobě zákazu technologií. Děti se rychle naučí, že jsou to daná pravidla. Budou vědět, že je něco jako povinnost, úkol, za jehož slnění přijde odměna. Naopak pokud dítě udělá něco špatného, bude mít špatnou známku či poznámka, pak odměna není – zákaz používání technologií podmíněné zlepšením chování/omluvou atp.

Princip doby používání technologií

Dobu omezuje určení času, který je možné strávit používáním technologií, ale také počtem pohádek, her, či používání sociálních sítí. Pravidla ohledně regulace používání technologií plní pro některé rodiče i preventivní funkci, kdy regulaci vnímají jako předcházení například závislosti. Regulace užívání technologií může také plnit již zmíněnou funkci odměny a trestu.

Princip „rituál“

Rituálem myslíme, že používání technologií probíhá v určitém intervalu nebo při určité události. Například děti si před spaním vyberou pohádku – večerníček. Toto koukání na pohádky před spaním probíhá každý večer ve stejnou dobu – rituál.

Explicitní pravidla mohou vznikat i po dohodě s vnější autoritou. Například pokud vaše dítě trpí Aspergerovým syndromem, autismem, ADHD atp., konzultuje užívání technologií s psycholožkou.

Pravidla, která korigují používání technologií dětmi, se vztahují i na rodiče samotné. Například pokud si stanovíte, že děti u večeře se nesmí používat telefony, řiďte se tímto pravidlem také – děti se neustále učí od rodičů. Nebo například při sledování pořadů s obsahem nevhodným pro děti, není to pouze o omezování aktivit dítěte, je to i o omezování aktivit rodiče. 

Implicitní pravidla užívání technologií

Implicitní pravidla souvisí s rodičovským vnímáním technologií. Když je používání médií jen jedna z možností v rámci dalších aktivit dětí – mají neustále co dělat, různé sporty, koníčky atp. – není potřeba stanovovat zvláštní pravidla. Technologie mohou sloužit také jako odměna ve smyslu, že se jedná o něco „vzácného“, ale nenese v sobě pravidlo „něco za něco“. Někdy rodiče explicitní a implicitní pravidla kombinují a používají je v závislosti na kontextu a podle aktuální potřeby. Nemají například potřebu vytvářet explicitní pravidla ohledně času stráveného na technologiích, pokud nevidí důvod a dítě nejeví známky „závislosti“.

Pokud se čas strávený s technologiemi jeví rodičům v rozumných mezích, nemusí vytvářet pravidla na jeho regulaci. Rodiče tedy nemají potřebu kontroly a vytváření pravidel, pokud se jim zájem dítěte o technologii jeví v normě. Tendence řešit pravidla tak někdy vyplývá z toho, jak je vnímáno užívání technologie dítětem. Rodiče mají snahu více zasahovat do používání médii dětmi, když se jim jeví jako ohrožující sklony k závislosti, fascinace technologiemi nebo nevhodné užívání technologií.

I když pravidla nejsou explicitně formulována, děti si uvědomují implicitní principy. I v rodinách bez explicitních pravidel uvádějí rodiče, že děti vnímají a používají tyto „automaticky zavedené“ principy, například když si děti chtějí zapnout technologii, tak se rodiče zeptají.

V některých situacích mohou být pravidla rodiči vnímány jako překážka. Protože přeci jenom pokud stanovíte pravidla musíte se jimi sami řídit, být vzorem svým dětem. Pokud tedy nemáte v plánu dodržovat stanovená pravidla, potom tato pravidla raději nevytvářejte ani dětem.

Související články:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Scroll Up Back to articles

Share your experience with us!

#AnnieBabyMonitor
Wanna 50% OFF?