Hry pro miminka

Cvičení a hry, které pomáhají s vývojem miminka do jednoho roku.

V prvním roce života prochází dítě nejsložitějším a nejrychlejším vývojem po všech stránkách. Je tedy vhodné, aby rodiče věděli, jak své děťátko vhodně stimulovat, aby se vyvíjelo zdravě a spokojeně.

Zábavné dětské hry, které mohou zlepšit dovednosti a vývoj vašeho dítěte, nemusí být složité. Ve skutečnosti by neměli být. Možná dokonce zjistíte, že mnohé z nejlepších her, které můžete se svým dítětem hrát, abyste jim pomohli poznat o okolní svět, už děláte přirozeně.

0 až 1. měsíc života miminka

Zrcadlo

Novorozeňata milují zkoumání svého odrazu a vydrží se na sebe koukat stále dokola, aniž by je to nudilo. Zrcátko můžete dát i do dětské postýlky, ale musí být nerozbitné.

Závěsné hračky

Zvolte nějakou hodně barevnou variantu s výraznými kontrasty. Pokud visí nad postýlkou, dejte pozor, aby byla mimo dosah miminka, aby si kolotoč na sebe nestrhlo.

Hudba

Stejně jako dospělí, i děti rády poslouchají hudbu. Když je miminko vzhůru, můžete mu pouštět i hlasitější hudbu, ztlumte ji však, jakmile začne být nevrlé či ospalé. Též děťátko pozorujte, může se totiž stát, že některý styl hudby mu bude vadit. Do hudby můžete také s dítětem tancovat naučí se tak vnímat rytmus.

2. měsíc života miminka

Pro dítě je velmi důležité, aby se naučilo svojí vůlí ovládat pohyby hlavy a dokázalo ji udržet vzpřímenou ve všech polohách – na zádech, na bříšku, vleže na předloktí.

Otáčení hlavy za hračkou

Děťátko nechte položené na zádech, ukažte mu hračku a pohybujeme jí nad dítětem, aby ji mohlo sledovat pohybem očí a hlavy doprava a doleva. Strany střídejte, dítě může být zvyklé mít hlavičku otáčet hlavičku na jednu stranu (např. doprava), otáčejte mu ji na střed a hračkou ho lákejte, aby ji otočilo na stranu druhou (např. doleva).

Držení hlavičky

Při nošení děťátku podepírejte hlavičku stále méně a méně. Když leží na bříšku přes vše předloktí, vysouvejte ruku postupně tak, že mu hlavička stále více přečnívá přes předloktí (ve 3. měsíci života už může hlavičku držet samo). Dávejte pozor, aby dítě hlavičku nezaklánělo.

Uchopování předmětů do rukou

Děťátku dávejte do rukou prsty a různé předměty – chrastítko, provázek, hadičku, igelit, papír apod. Předměty nabízejte střídavě do pravé a levé ručky. Je třeba dávat miminku předmět tak, aby ho mohlo snadno uchopit, a pamatovat na to, že nacvičujete s děťátkem uchopování a pouštění předmětu, ne dlouhodobé držení a zkoumání – to však může být nápad na další hru, kdy děťátku věc necháme pro zkoumání materiálů.

Hrazdička

Na hrazdičku zavěste hračky asi ve větší vzdálenosti nad hrudníkem dítěte. Pro stačí 1 nebo 2 pestré hračky, nejlépe i takové, které při doteku vydávají nějaký zvuk. Hračky by měly být umístěny tak, aby se dítě při spontánním pohybu rukama „náhodně“ dotklo hraček, které vydají nějaký zvuk. To upoutá jeho pozornost a postupně se „náhodné pohyby“ stávají záměrnými – dítě se snaží hračku uchopit.

3. měsíc života miminka

Zvedání hlavičky v lehu na bříšku

Miminko položte na bříško a jeho paže dejte tak, aby ležely pokrčené a přitlačené k hrudníku nebo mírně pod hrudníkem. Hlavičku otočte tváří na podložku, děťátko by mělo hlavu nadzvednout. Necháte ho na bříšku nejméně 2 minuty. Když je spokojené, můžete ho tak ponechat i déle. Na bříško dáváme dítě co nejčastěji. Dítě nebude zvedat hlavičku jen tak, ale kvůli tomu, aby něco vidělo. Proto dítě lákejte něčím zajímavým – hračky, tvář atp.

Pohyby hlavy

Miminko uchopte ve vodorovné poloze tak, aby ho bylo v lehu na bříšku na vaší ruce – děťátko se tak může lépe rozhlédnout. Procházejte se s ním takto po bytě či po venku. Miminko sleduje svoje okolí, hlavičku udržuje zdviženou a zároveň ji otáčí všemi směry za tím, co ho zajímá. Tato poloha dítě aktivuje. Poloha na zádech je uspává. Pokud má dítě tendenci k záklonu hlavy a prohýbá se v trupu, radši klubíčkujeme.

Přednožování

Posaďte se na židli. Dítě si položte zadečkem na svoje dlaně tak, aby zádíčky leželo na obou vašich rovnoběžně držených předloktích. Jeho hlavička je opřená o vaše břicho. Dlaněmi pohybujte tak, že zvedáte a spouštíte pánev dítěte. Tím dítě zároveň zvedá a spouští nožky. Důležité je, abyste cítili, že se miminko aktivně účastní a pomáhá přitahovat nožky k bříšku.

💡 TIP č.1: Nejlepší hračky pro nejmenší – od 3. měsíců života miminka

4. měsíc života miminka

Lechtání miminka

Tuto činnost je nutno provádět jemně a opatrně. Dítě může reagovat velmi bouřlivě a nožičky a ručičky se mohou až horečně pohybovat. Při nadměrné stimulaci může dojít k rozrušení a pláči dítěte.

Za hranici dosahu

Pokud už se umí miminko přetočit z jedné strany na druhou, bude se snažit na ně dosáhnout. Nepřepínejte příliš snahu dítěte, aby to nevzdalo – po chvíli snažení je třeba mu hračku přisunout a později pokus zopakovat znovu.

Procházení po místnosti

Tento cvik je vhodný, když už miminko umí sedět ve stabilní poloze (ale nenechávejte ho nikdy sedět dlouho). Děťátko také může být u jednoho z rodičů, zatímco druhý se prochází po místnosti a mluví. Tím nutíte miminko otáčet hlavičku, čímž se zlepšuje ovládání svalů i koordinace celého těla a rovnováha.

💡 TIP č.2: Mezi čtvrtým až sedmým měsícem miminka si všimnete, že vaše miminko začne být neobvykle mrzuté a chce kousat vše, co je v dohledu. To jsou ty nezbedné zoubky prořezávající se na svět. Shromáždili jsme ty nejlepší dětská kousátka, která jsou určeny pro ty nejmenší.

5. měsíc života miminka

Hry s předměty

Nechejte dítě hrát si s předměty různých tvarů, barev a velikostí. Mohou to být věci, které máte v domácnosti. Například do igelitového sáčku dejte různobarevné předměty, sáček pevně zavřete a nechejte dítě, aby si s ním hrálo. Podněcujete ho k tomu, aby různým způsobem manipulovalo s předměty.

Hry s rukama

Co se dá všechno dělat s rukama? Tleskat jednou rukou o druhou, tleskat si spolu s maminkou, počítat prstíčky, schovávat je do dlaně a natahovat atd.

Hry pro rozvoj řeči

Vyprávění. Povídejte dítěti např. o činnostech, které spolu zrovna děláte, nebo co máte v plánu dělat. Postupně můžete zvětšovat vzdálenost mezi vámi a miminkem. Pak je ovšem třeba zvýšit hlas, čímž dítě učíte vzájemně na sebe pokřikovat.

💡 TIP č.3: Kdy začne mé dítě mluvit?

6. měsíc života miminka

Hry na zádech

Dítě se by mělo mít v tomto měsíci již osvojenou polohu leže na zádech. Můžete miminko podpořit dostatkem různorodých hraček, které dokáže chytit každou do jiné ruky a držet si je, prohlížet velmi pečlivě a zkoumat je i ústy. Kromě hraček a rukou se stávají předmětem hodným zájmu i vlastní nohy dítěte. Tím poznává svoje vlastní tělo a dochází u něj k rozvoji motoriky. Zpočátku si dítě dosáhne jen na kolínka, postupně i na chodidla a prsty na nožičkách.

Hry u stolu

Miminko si posaďte na kolena ke stolu, na kterém jsou položeny hračky. Dítěti ukazujte hračky, aby se jich dotýkalo a zkoumalo je. Vyberte takové hračky, kterou jsou asymetrické a různě velké, aby bylo dítě nuceno používat obě ručičky a také přizpůsobovat úchop a nastavení ruky velikosti předmětu.

7. měsíc života miminka

V sedmém měsíci života si miminko osvojuje pohybové dovednosti celého těla –lezení, do kterého se zapojuje celé tělo. Proto se v tomto měsíci zaměřte na hry rozvíjející hrubou motoriku.

Ručkování přes

Rodič si lehne na zem na záda a dítko si položí na bok tak, aby klečelo na zemi a opíralo se ručkama o jeho břicho. Na druhou stranu od sebe položí hračku. Dítě se snaží dostat k hračce a nohama se odstrkuje. Rodič miminku může pomoci tak, že nastaví nožkám dítěte svoji dlaň.

Překážkové dráhy

Vytvořte pomocí polštářů, krabic a podušek mini překážkové dráhy a povzbuďte děťátko, aby překážky přelézalo nebo lezlo mezi nimi. Staňte se součástí překážkové dráhy, schovejte se za jednu z překážek a hrajte s dítětem na jukanou.

Různá textura

Rozmístěte na podlahu materiály s různou texturou – bublinkovou fólii, měkký kožešinový kobereček, pěnové puzzle – a nechte děťátko, ať se s nimi seznámí pomocí lezení od jednoho materiálu k druhému.

8. měsíc života miminka

Ručkování doleva a doprava

Rodič, který leží na zádech na zemi, položí dítě bříškem na sebe, aby se oběma dlaněmi opíralo o jeho hrudník. Roznožené nohy dítěte mají objímat rodičův pas – miminko tedy leží obkročmo. Doprava a doleva od boku rodiče položíme hračku. Dítě se snaží ručkováním doleva a doprava zmocnit obou hraček.

Lezení po rovině

Když se dítě naučí trochu lézt po rovné zemi, dáme mu možnost, aby lezlo po rovině, ale v kalhotách, po koberci, po parketách, v písku, v trávě, mělké vodě atp. Dbáme na to, aby se neporanilo a aby plocha, po které leze, byla co nejčistší. Nezapomínejte miminku pak umýt ruce dříve, než si je začne strkat do pusy.

Hra na honěnou

Do 10. měsíce věku by se miminko mělo naučit lézt různými směry: dopředu, dozadu, doprava, doleva, otáčet se atp. Tato hra mu v tom může velmi pomoci. Rodič leze o čtyřech za dítětem a křičí na něj žertovně „chytím tě“. Úkol dítěte je snaha utéct rychlým lezením různými směry. Hra rozvíjí nejen motorické, ale i sociální dovednosti miminka. Všímejte si chování dítěte – pokud se nesměje pak je se mu jednoznačně tato hra nelíbí.

9. měsíc života miminka

Tento měsíc života miminka se zaměřte na nácvik stavění se a stoje na nohou. Cílem těchto her není naučit dítě stát, ale postavit se. Jsou vhodná pro děti, které nemají problémy s klouby.

Stoj vzpřímený

Stoupněte si před zrcadlo a držte miminko tak ať vidí svůj odraz v zrcadle – zády k sobě. Držte jej za roznožená, napnutá stehna směřující ven a podepírejte pánev a nohy svým tělem. Miminko by mělo být zadečkem opřeno o vašeho břicho.

Protahování

Posaďte se na zem, do sedu na patách. Dítě položte břichem na svoje stehna tak, aby se rukama opíralo o zem. Nohy miminka jsou roznoženy a leží volně napravo a nalevo kolem vašich boků. Obejměte rukama stehna dítěte nad koleny. Vytočte roznožená a propnutá kolena dítěte ven tak, aby jeho prsty směřovaly ven. Dítě se opírá o předpažené ruce a zvedá hlavičku. Tím se protahují záda, bedra a nohy.

Slézání

Děti zpočátku slézají ze schůdků, lavice, gauče atd. hlavou napřed, a hrozí jim tak nebezpečí. Často lezou po gauči, na okraji se nezastaví a spadnou dolů. Proto je třeba naučit je na okraji zastavit, otočit se a slézt nohama napřed. Položte dítě na pohovku na bříško tak, aby jeho nohy visely dolů. Tlakem na ramínka ho strkejte postupně z gauče, až se sesune dolů do stoje na nohou – předpokladem je, že miminko umí samo stát na nohou. Cvik opakujte několikrát. Při sesouvání se dolů miminku pomáhejte čím dál méně, ale dbejte na to, aby nespadlo a nezranilo se. Opět sledujte chování dítěte, pokud je nevrlé, hra ho nebaví a je na čase si dát přestávku.

10. měsíc života miminka

Hrajete s dítětem hry, které jsme vám představili v minulých obdobích: ručkování přes, překážkové dráhy, různá textura, hra na honěnou, stoj vzpřímený atd.

Posazení se ze stoje

Vyberte široký předmět–matraci či schod. Dítě postavte tváří k matraci, potom ho otočíme, podejte mu svoje ruce a mírně zatlačte, aby se posadilo. Důležité je, aby se dítě na místo, kam se chce posadit, nejdříve podívalo, potom se otočilo a posadilo.

První kroky

První krok se objevuje u některých dětí už v 9.–10. měsíci, většinou však až kolem roku. Následující cvičení je určeno dětem, které už udělaly první samostatný krok.

Překonávání vzdáleností

Postavte dítě k nábytku, kterého se může držet, a volejte ho k sobě. Postupně zvětšujte vzdálenost mezi sebou a dítětem.

11. měsíc života miminka

Zvedání předmětů

Před dítě, které stojí ve středu místnosti, položte hračku. Dítě udělá mírný předklon a podřep, chytí hračku a opět se vztyčí a napřímí. Zpočátku mu pomáhejte stoupnout – nabídněte ruku ať se zapře.

Pokládání předmětů na sebe

Dítěti dejte stejně velké kostky, aby je stavělo na sebe. Když se mu to podaří, pochvalte jej. Zručné dítě je schopno koncem 1. roku života postavit věžičku z více než dvou kostek. Později nechte dítě pracovat s velkými, potom s menšími.

Navlékání na stojan

V tento měsíc je vhodná doba dítě naučit navlékat různé kroužky na tyčku – ať už z umělé hmoty nebo z kovu. Můžete použít také kroužky od záclon. Anebo si kupte přímo hračku vhodnou pro tuto hru.

💡 TIP č.4: Nejlepší hračky pro nejmenší povzbuzující vývoj dítěte

Čmárání po papíře

Nejdříve dítěti ukažte, jak se čmárá pastelkou na velký papír – papír položte nejlépe na zem, ale vhodná je i židlička pro děti se zabudovaným stolkem – tak dítě může dítě čmárat, přičemž rodič má volné ruce a může kresli spolu s dítětem. Tuto hru můžete spoji též s hrou poznávání barviček na pastelkách.

Rozvíjení řeči

Rodič by měl využívat každé situace a s dítětem se bavit. Při procházce si lze povídat například o dění v okolí, doma zase o plánu na nadcházející den atp.

12. měsíc života miminka

Pokud už dítě udělalo první kroky, snažte se, aby přivykalo chůzi i v jiných podmínkách než jen na rovné podlaze – chodník tráva, písek, sníh atd.

Strkání před sebou

Postrkování hračky před sebou má za úkol zautomatizovat chůzi dítěte. Dítě tím, že hračku strká, věnuje pozornost jí, a ne chůzi. Také mu to pomáhá orientovat se při chůzi, i když je jeho pozornost upřena k něčemu jinému.

Tahání hraček za sebou

Jakmile si dítě osvojí hru „strkání pře sebou“, je čas hru ztížit opačným směrem. Tahání hračky je důležitý cvik tím, že se otáčí dozadu za hračkou, má dítě ztíženou orientaci. Dítě je zvyklé jít tam, kam se dívá, nebo se dívat tam, kam jde. V tomto případě se však dívá opačným směrem.

Přitahování předmětů

Mimo dosah dítěte dejte hračku, která je přivázaná na provázku, jehož konec je blízko jeho ručičky. Dítě už ví nebo se rychle naučí, že si hračku může přitáhnout.

I když je tento měsíc poslední, neznamená to, že je konec vývoji dítěte, právě naopak. Nyní je čas opakovat veškeré hry, které jsme vám představili a prohlubovat tak schopnosti a dovednosti dítěte.

Čas hrát si

Známky, které váš malý posílá, když máš chuť si hrát:

  • Dítě se zájmem sleduje vás nebo jiné lidi
  • Dítě se po vás natahuje
  • Dítě se usmívá

Čas na přestávku

Je také důležité rozeznat příznaky, když má vaše dítě dostatek času na hraní a potřebuje přestávku:

  • Dítě plače
  • Dítě plive
  • Dítě se kouká jinam

Děťátko je velmi zvědavé, kreativní a chce se dozvídat nové věci. Všechno ho láká a zajímá. Tato lidská touha po poznání a získávání nových zkušeností a dovedností se bude samozřejmě rozvíjet dále. A je na rodičích, aby tento zájem, snahu a tvořivost podporovali a prohlubovali.

Mohlo by vás také zajímat:

Scroll Up Back to articles

Share your experience with us!

#AnnieBabyMonitor
Don't miss anything!