První slůvka u dětí: Kdy začne dítě mluvit?

Dítě obvykle začíná vydávat různé zvuky od 2. měsíce jeho života. Naslouchejte a věnujte pozornost každému pokusu vašeho dítěte o komunikaci.

Zapojte se do konverzace se svým dítětem. Konverzace pomůže rychleji rozvíjet schopnosti řeči, a to z toho důvodu, že se děti učí napodobováním.

9. měsíci již dítě začíná komolit nějaká slova, ale na první skutečné slovo si ještě o chvíli počkáte.

Kdy začne dítě mluvit?

Vaše dítě se během prvních 2 let života učí mluvit.

Jeho snahu o mluvení můžete ale zaznamenat již v 2. až 3. měsíci. Blábolení začíná kolem 4. měsíce.

Podle Diane Paul, Ph.D., ředitelky klinických problémů v řeči, budou první slabiky, které uslyšíte pravděpodobně složeny ze zvuků „p“, „b“ a „m“, které vznikají prostým spojením rtů.

Může se vám zdát, že v 9. měsíci již slyšíte první slova vašeho drobečka. Ale s největší pravděpodobností je to jen to, že po vás opakuje slova. Děti se totiž učí novým jazykům napodobováním ostatních, pohybem rtů, gesty a tóny hlasu.

Tím, že se s nimi zapojíte do verbální komunikace, jim pomůže rozvíjet tyto dovednosti co nejdříve.

Skutečné první slovo obvykle dítě řekne mezi 12. a 18. měsícem. Nemějte tedy obavy, pokud vaše dítě na oslavě 1. narozenin neřekne „máma“. Je to naprosto normální.

Časová osa dětského mluvení

3. měsíc

 • dítě poslouchá váš hlas
 • sleduje váš obličej, když mluvíte
 • spojuje si určité zvuky s určitými pohyby rtů
 • otáčí se k jiným hlasům, zvukům a hudbě
 • začne „vrčet a mečet“

6. měsíc

 • reaguje na vlastní jméno
 • začíná blábolit
 • zaměřuje se na známá slova
 • rozpoznává rodný jazyk
 • rozpoznává tón hlasu

9. měsíc

 • opakuje jednoduchá slova (ale zatím nerozumí významu)
 • rozumí několika základním slovům jako „ne“ a „na shledanou“
 • rozumí gestům a ukazování
 • pokouší se napodobit váš hlas

12. měsíc

 • PRVNÍ SLOVO!
 • může začít říkat jednoduchá slova jako „ahoj“, „máma“, „dada“, „pes“
 • rozumí krátkým, jednoduchým požadavkům a pokynům
 • reaguje na intonaci, ostrý tón

18. měsíc

 • umí říct několik jednoduchých slov
 • s potěšením říká „Ne!“
 • začíná se učit slova rychleji než kdykoli předtím
 • může ukazovat na lidi, předměty a části těla, které chce pojmenovat
 • opakuje slova nebo zvuky, které slyší

24. měsíc

 • začíná používat pár slov v krátkých frázích
 • naučí se abstraktní význam slov
 • začíná chápat myšlenku sloves

Jak pomoci dítěti začít mluvit?

Sledujte a naslouchejte. Vaše dítě se může v prvních dnech pokoušet s vámi neverbálně komunikovat. Další komunikací je, když vaše dítě začne vydávat zvuky a blábolit.

 • Podporujte toto chování úsměvem a snahou porozumět svému dítěti.
 • Dejte mu dostatek času, aby se vyjádřilo, jako by už normálně mluvilo.
 • Napodobujte ho a zapojte se do komunikace s ním.
 • Děti se učí napodobováním lidí kolem sebe. Mluvte tedy se svým dítětem co nejvíce.
 • Používejte krátká a jednoduchá slova, která vašemu dítěti pomohou se správnou výslovností.
 • Mluvte pomalu a srozumitelně.
 • Mluvte nahlas.
 • Vysvětlete, co děláte.
  Vaše dítě si tak bude spojovat určitou aktivitu se slovy. Například: „Maminka teď myje nádobí“ nebo „Oblečeme si pyžamo“.

Když vaše dítě vydávat „dětské zvuky“, mluvte o tom, co vaše dítě chce. Pokud například vaše dítě naznačí, že chce více jídla, řekněte: „Chceš více těstovin?“

 • Buďte trpělivý
 • Vždy se snažte porozumět tomu, co vám vaše dítě říká, a podpořte i ty nejmenší pokusy o komunikaci.

Poté, co něco řeknete, chvíli mlčte, aby mělo dítě čas zpracovat vaše slova a příležitost „odpovědět“.

 • Hrajte si a čtěte společně
  Je to skvělý způsob, jak rozvíjet dětskou představivost a verbální dovednosti. Zapojte své dítě do obousměrné hry mluvení a poslechu.
 • Zpívejte písničky a říkejte říkanky. Vaše dítě se naučí cenné jazykové dovednosti z jednoduchých rytmů, dětských říkanek a písniček.

Také by vás mohlo zajímat:

Scroll Up Back to articles

Share your experience with us!

#AnnieBabyMonitor
Don't miss anything!